Koster

Koster is A.K.T. Noorland (tel. 0184-684697).

Hulpkosters zijn W. Lagendijk en D.A. Meerkerk.

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.