Koster

Kosters zijn Klaas Noorland (06-23861482) en John Stout (06-10007308). 

Hulpkoster is Dik Meerkerk.

Maar de HEERE zei tegen Gideon: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd.(Richteren 6:23)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>