Koster

Kosters zijn Klaas Noorland (06-23861482) en John Stout (06-10007308). 

Hulpkoster is Dik Meerkerk.

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. (Micha 6:8)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>