Op deze pagina kunt u doorlinken naar columns die eerder op deze website gepubliceerd waren.

Goed voornemen
Kerkbank
God komt er bij mij niet meer in
Vluchtig
Alle werk is Gods werk 

Maar de HEERE zei tegen Gideon: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd.(Richteren 6:23)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>