Jeugdwerk

De gemeente mag zich verheugen in een bloeiend club- en verenigingsleven. De activiteiten onder de jeugd worden gecoördineerd en gestimuleerd door de Jeugdraad. De Jeugdraad is ook verantwoordelijk voor de werving en toerusting van leidinggevenden. Deze leidinggevenden worden op aanbeveling van de Jeugdraad benoemd door de kerkenraad.

Joop den Hoedt is jeugdouderling met als bijzondere opdracht: jongerenpastoraat. Zie voor verdere informatie over dit werk onder Pastoraat/Jongerenpastoraat.

Een groot aantal vrijwilligers zet zich wekelijks in om de jongeren van de gemeente een zinvol en onspannend programma te bieden. Kinderen en jongeren die nog niet aan deze activiteiten deelnemen worden hartelijk uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen.


HGJB-kampen

De HGJB organiseert diverse reizen voor jongeren van verschillende leeftijden. 

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest (Handelingen 2:4)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>