Disclaimer

De webcommissie in niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die op de website vermeld zijn. Eventuele schade die door foutieve informatie wordt geleden, kan niet op de webcommissie worden verhaald.

Wij streven ernaar de website bereikbaar te maken voor zoveel mogelijk soorten webbrowsers. Mocht u hier problemen in ervaren, dan horen wij dat graag van u.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de webcommissie.

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.