Disclaimer

De webcommissie in niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die op de website vermeld zijn. Eventuele schade die door foutieve informatie wordt geleden, kan niet op de webcommissie worden verhaald.

Wij streven ernaar de website bereikbaar te maken voor zoveel mogelijk soorten webbrowsers. Mocht u hier problemen in ervaren, dan horen wij dat graag van u.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de webcommissie.

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.